Thinghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-18

Fredningsnr.
31277

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1931, gdr. O. Strange. Diplom Afmærkn.: 1932, S. Køhlert. Langdysse, "Tinghøj", 30 x 15 m; kammer med 3 bæresten på plads; 1 bæresten og dæksten væltet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thinghøi, en Langdysse, V.t.Nv-Ø.t.Sø 83' lang, 27' bred.- 28' fra den østl. Ende et kisteformet Kammer, Retning Nv.t.V-Sø.t.Ø 2 Sidestene, hvoraf den sydl. er væltet ud, 2 Endestene (alle lige høie). En Dæksten, der er væltet til den ene Side, 7' lang og 5 1/2' bred. Endestenene staa imellem Sidestenene. Kamret er indvendig: 5' langt, 3 3/4' høit; i den vestl. Ende 3', i den østl. 2 3/4' bredt. Randstene: 2 staaende, 1 sprængt. Af de staaende er den største 3 1/2' høi. I Vestenden. 4 staaende, 4 væltet, 1 sprængt i Sydsiden. 5 staaende, 3 væltet, i Nordsiden. 1 liggende i Østenden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 200/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1932.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Tinghøj", 30 x 15 m; af Kammer 3 Bæresten paa Plads; 1 Bæresten og Dæksten væltet.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tinghøj. langhøj mål ca 27x11 m (lidt mindre end tidligere beskrevet), højde ca 1,8 m med dæksten, der rager yderligere 0,8 m op. Dyssen orienteret Ø-V. Et kammer findes i den østlige del, består af 4 bæresten (ene flækket) og 1 dæksten, desuden en del bevarede randsten, mod S 9, mod V 4?, mod N 7, mod Ø 2 - en del henkastede marksten giver lidt usikkerhed i antal. Mod Ø og S og V ældre afgravninger. En beboet rævegrav med flere udgange i den østlige side. Dyssen ligger ret højt på et "næs" mellem to sumpede lavninger ved skråning ned mod Maglemose å, fint udsyn til Bolund i Roskilde Fjord. Ingen adgang, på mark ca 400 m S for landevej. Bad ejer (navn og adresse på berejserblanket) fjerne løse sten inden vinter. Genbesigtigelse 21/12-83. Der var ikke lagt nye sten på højen, men der lå stadig nogle større marksten ved randstenene, særligt mod N. Da flere af randstenene er nedvæltede, enkelte revnede i flere dele, vil jeg mene, at det kræver faglig viden at fjerne flere sten. Den 22/12-83 blev Margareta Bekmose og jeg enige om, at sagen var afsluttet nu. Den 27/12-83 ringede jeg til ejer (talte igen med konen) og sagde, at de godt kunne lade de resterende sten ligge. Hun lovede at give besked til forpagter. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, ret højt i landskabet nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)