Gjerdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-19

Fredningsnr.
31278

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1931, gdr. O. Strange. Diplom Afmærkn.: MS, 1932, S. Køhlert. Høj, 4 x 12 m; fod afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund, hvælvet Høi, afgravet ved Foden i N og Ø, 9' høi, V-Ø oprindelig 65' i Diameter. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1930 Museal udgravning
Journal nr.: 634/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gårdejeren havde sammen med to karle gravet ind i siderne af en gravhøj på sin mark, og fra sydsiden var de nået helt ind til midten, hvor de var stødt på en stendynge. I denne havde de foruden rester af en trækiste fundet brudstykker af et bronzesværd og af en nål samt en helt enestående ragekniv, hvis greb afsluttes i et lille menneskehoved. Ved Nationalmuseets efterfølgende udgravning blev der fundet yderligere et par brudstykker af sværdet samt af en pincet og en lille kniv; desuden fandtes enkelte ubrændte menneskeknogler.

1930 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 634/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 12 m; Fod afpløjet.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, rund (noget kantet afpløjet) med ret stejle sider, mål ca 15x15x4 m, ingen synlige sten. Højen er noget beskadiget af en beboet rævegrav med flere udgange. Højen ligger på et højdedrag lige ved skråning ned mod Maglemose eng med vidt udsyn til bl.a. Bolund i Roskilde Fjord. Ingen adgang, på mark ca 500 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, ret højt i landskabet med vidt udsyn, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)