Gjerdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-20

Fredningsnr.
312731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
En stenkiste - 2,60 x 0,80 m stor - sat af 13 sten, hvoraf de 5 er væltede, og 3 dæksten, der nu er anbragt på kistens bund. Kisten er jordfyldt, og de højeste sten når op til ca. 0,30 m under markoverfladen. Kistens plads kan bestemmes således: 125 m SV for den fred- lyste høj på matr. 2b, Gerdrup, 71 m vest for skellet til matr. 2b og ca. 260 m nord for åløbet.
Undersøgelsehistorie  (15)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En overpløiet Høi; et Brdstk. af et Bronzesværd er fundet deri.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 321/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 321/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Genstand givet til museum
Journal nr.: 321/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Bronzealdergrave.

1963 Museal udgravning
Journal nr.: 603/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste. .

1963 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stenkiste - 2,60 x 0,80 m stor - sat af 13 sten, hvoraf de 5 er væltede, og 3 dæksten, der nu er anbragt på kistens bund. Kisten er jordfyldt, og de højeste sten når op til ca. 0,30 m under markoverfladen. Kistens plads kan bestemmes således: 125 m SV for den fredlyste høj på matr. 2b Gerdrup, 71 m vest for skellet til matr. 2b og ca. 260 m nord for åløbet. J.3520/63 om fredningen.

1963 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 603/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1965 Zoologisk analyse
Journal nr.: 13/64
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1965 Analyser af materiale
Journal nr.: 13/64
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På stenkistens plads var der foretaget en udgravning på et areal ca 20x20 m. I den ikke tilgroede flade lå der spredte marksten dyreknogler og skaldyrsrester. Kisten var fjernet, af Liversage, NMI? Stedet lå på højning lige ved kanten af skråning ned til Maglemose ådal med vidt udsyn til Bolund/Roskilde Fjord. Omtrent 200 m fra offentlig vej, ingen markvej mere. Udgravning ikke foretaget af Roskilde Museum. Udgr.beretn. 1963, Liversage. Overpløjet høj, kun svagt synlig. Efter udgravningen blev alle sten der nåede indtil 30 cm el. mindre fra jordoverfladen lagt ned i bunden af udgravningen, deriblandt flere af kammerets bæresten. I denne tilstand blev graven kastet til og fredet under jorden (M.B.) ** Sagsbehandlerkommentarer ** Udgravet før fredning af Nat.Mus. 1963.

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 13/64
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Gerdrup; stenalder; 603/63.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
fortidsmindet lod sig ikke genfinde.

Litteraturhenvisninger  (0)