Gundsølillegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-30

Fredningsnr.
312819

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/9 1887, propr. L. Rasmussen. Afmærkn.: MS 1887 Langdysse, 23 x 9 m; 3 kamre med dæksten. Randsten: Ø 3, N 6.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse med 3 Kamre, fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 23 x 9 m; 3 Kamre med Dæksten. Randsten:Ø 3, N 6.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 23x9 m, højde 1 m orienteret Ø-V, med dæksten 1 m derover. 3 kamre. Det vestlige har 3 bæresten 2 gangsten og 1 tærskelsten samt overligger, åbning mod S. Det midterste kun dæksten synlig. Det østlige 3 bæresten og 1 dæksten, åbning mod S. Randsten mod Ø 3, N 6, V 4, S ingen. Lige NV for dyssen en lavning fyldt med sprængte større sten = de resterende randsten (større sten end i det nærliggende stengærde mod N) - ældre dato. Dyssen ligger ret lavt i et hældende morænelandskab, omgivet af sumpede lavninger mod Ø, N og SV. Ligger meget langt fra offentlig vej - med vanskelige adgangsforhold, afstand ca 600 m. ** Seværdighedsforklaring ** Forholdsvis velbevaret langdysse ved ådal. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

6604 oversigt
Herredstegninger