Gundsølillegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-31

Fredningsnr.
312820

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/3 1932, propr. Jakob Nørhave og hustru, Gundsølil- legard. Diplom Afmærkn.: MS S. Køhlert. Langdysse, 16 x 9 m, 1,5 m høj; nær øst-enden smalt kammer af 3 bæresten. Randsten: V 4, S 2, Ø 2, N 8. I sydsiden stør- re indgravning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse; V-Ø 50' lang, 26' bred. - 16 1/2' fra den østl. Ende et kisteformet Kammer, Retn. V-Ø. Mellem de 2 Sidestene en Endesten i V, 10" lavere end Sidestenene; den østl. Endesten mangler. Ingen Dæksten; Bunden har været belagt med flade Fliser, det sv Hjørne tættet med flade Fliser. Indvendig er Kamret 5 1/6' langt, 3 1/3' høit og ved den vestl. Ende 3 1/4', ved den østl. 2' bredt. Randstene: I den vestl. Ende: 4 staaende (den største 3 3/4' høi). I den sydl. Side: 3 staaende (de andre sprængte). I den østl. Ende: 1 staaende, 1 væltet. I den nordl. Side: 4 staaende, 3 væltet. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 9 m, 1,5 m høj; nær Øst-Enden smalt Kammer af 3 Bæresten. Randsten: V 4, S 2, Ø 2, N 8. I Sydsiden større Indgravning.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse 20x10 m, højden 1,5 m med randsten der rager 0,8 m derover. Orientering Ø-V. Lidt Ø for midten 2 bæresten til et kammer (ingen dæksten) retning Ø-V. I østenden ligger den 3. bæresten og 1 dæksten (med skålgruber)? Randsten Ø 2, S 2, V 4, N 8. Rævegrav har lavet flere store huller i østenden af dyssen, mod S ses flere sten til kiste? i rævegravens åbning. Ældre afgravning midt i dyssens sydsider, enkelte næsten tilgroede marksten op ad højsiden. Dyssen ligger på kanten af ret jævn moræne med vandfyldte lavninger mod SØ og Ø. Ingen adgang, langt fra offentlig vej - dog markvej S for skel mod S, afstand ca 100 m, til landevej ca 800 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende med vidt udsyn over ager og engdrag, ligeledes til Nissedyssen mod S. Bevoksning: 1982: Græs

1997 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 8087/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
B.S. Hansen mente, at have fundetskåltegn på en randsten til en dysse.

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8087/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En gennemgang af sognebeskrivelsen havde vist, at der ikke var registreret skåltegn. På den sydlige af de to bevarede store endesten i østenden af den Ø-V orienterede langdysse konstateredes en del skåltegn. På en ca. 1,5x1,3 meter stor flade kunne optælles og opmales 33 tydelige skåltegn, hertil kommer ca. 5 lidt usikre skåltegn, der ikke blev opmalet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)