Gundsølille
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-33

Fredningsnr.
312716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Sydvest for Gundsølille ligger en jættestue med to sammenbyggede kamre, som er dækket af hhv. to og tre store dæksten. Begge kamre er bygget af ni sidesten, idet den samme sten danner sydvæg i det ene kammer og nordvæg i det andet. I 1876 blev dobbeltjættestuen udgravet af Nationalmuseet. På det tidspunkt var det kun de to lange gange, som fører ind til hver sit kammer, der var forstyrret af mennesker. Udbyttet af undersøgelsen blev derfor meget stort. I kamrene og til dels i de to gange fandtes en mængde redskaber af flint og ben, ravperler, skår af mange forskellige lerkar samt knogler af både voksne og børn. I 1989 blev anlægget istandsat, og der blev bl.a. tilføjet ny højfyld, således at højen fik sin kuplede form igen.
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1881, gdr. Niels Nielsen. Afmærkn.: MS 1886, mærkestenen rettet 1908. Høj, med 2 jættestuer, den sydlige af 9 bæresten, 2 dæksten og gang med 9 sidesten; den nordlige af 9 bæresten, 3 dæk- sten, gang med 9 sidesten. Restaureret 1901 og 1919.
Undersøgelsehistorie  (16)
1865 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1865 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredlyste Høi med de to Gangbygninger. Udgravet 1876 af Dr. Henry Petersen (Mno. 22333-22335; A 2443-A 2562). Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1909 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1909 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med 2 Jættestuer, den sydlige af 9 Bæresten, 2 Dæksten og Gang med 9 Sidesten; den nordlige af 9 Bæresten, 3 Dæksten, Gang med 9 Sidesten. Restaureret 1901 og 1919.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbeltjættestue, firkantet afpløjet mål ca 30x27 m, længderetning N-S. Højde ca 5 m. Sydlige kammer 9 bæresten, 2 dæksten, og gang med 10 sidesten (2 danner indgang). I loftet har dyregang lavet hul, så det kan regne ind, desuden faldet flere mindre sten ned, er blevet dækket af Sv. Thorsen. Det nordlige kammer har 9 bæresten, 3 dæksten (den nordlige flækket) og gang med 10 sidesten (ene ude af primært leje og 2 danner indgang). I dette kammmer skråner bæresten og sidesten indad, gang meget snæver. I begge kamre er en overligger støttet af rustne jernstivere. En mindre sten i kanten af højen randsten? Flere rævegange (i brug). Ligger på kanten af en moræneflade på skråning ned mod Maglemose ådal, ca 300 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggenhed med vidt udsyn, tilgængelige kamre, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1989 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8263/01 (F 550-747)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbeltjættestuens gange blev oprenset for nedfalden højfyld. Den nordlige gangs oprindelige gulvlag blev dækket af grus og et lag af sandsten. Gulvet i den sydlige gang blev dækket af et lag grus. Gangenes tørmure blev udbedret og restaureret. Jernstøtterne fra begyndelsen af 1900-tallet blev erstattet med nye i rustfrit stål. Kamrenes gulve blev dækket af et lag grus og tørmurene blev udbedret og restaureret. Gangene fik hver 5 nye dæksten og mellemrummene mellem disse blev udfyldt med kileformede sten og knust flint. Også mellemrummene mellem dækstenene i kamrene blev udfyldt med kileformede sten og knust flint. Det hele blev tætnet med et lag græstørv og ovenpå dette et tykt lag gult grus. Dobbeltjættestuens kamre og gange blev dækket med en vandtæt membran og til sidst et muldlag der blev formet til en høj og tilsået med græs. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Gundsølille; stenalder; A2443-562.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)