Gundsølille
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-34

Fredningsnr.
312733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 10 m. I midten et stenkammer 1,25 x 1,50 m bredt, sat af 3 ca. 1 m høje bæresten og en lavere endesten mod syd. Ingen dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et dyssekammer, ødelagt; det har været kisteformet, Retning N-S den tilstedeværende østl. Sidesten er udvendig 6 1/3' lang; Dækstenen støttet til den og hælder imod V. [[Dækstenen fjernet til mindesmærke]]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1974 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,75 x 10 m. I midten et stenkammer 1,25 x 1,50 m bredt sat af 3 ca. 1 m høje bæresten og en lavere endesten mod syd. Ingen dæksten. Græsklædt i Ager.S[F.3322/71].

1974 Museal restaurering
Journal nr.: 2222/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Museal udgravning
Journal nr.: 2222/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og restaureret.

1974 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål ca 10x8 m med længderetning Ø-V. Højde ca 0,8 m med bæresten der rager ca 0,5 m op over højen. 3 bæresten og 1 tærskelsten mod S (2 bæresten er kløvede). Ingen dæksten. Muligvis en randsten SØ for kammeret, ellers ingen. Der er anbragt enkelte mindre marksten på højen - ikke påtalt. Placeret lige på kanten af en moræneflade ved skråning ned mod Maglemose ådal. Ingen adgang, på mark ca 300 m fra offentlig vej ved nyt parcelhuskvarter (mod SØ) ved rensningsanlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggenhed med vidt udsyn, nær 3127.16. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)