Østl.Taageruphøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-45

Fredningsnr.
312730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højruin, 4 x 25 m. Siderne stejle efter afgravning og mod SV en fordybning i højsiden samt 2 store nedgravninger i højens top, den ene maget stor og dyb. I ager.
Undersøgelsehistorie

1890 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgr. 1890 af V. Boye. Heri fundet senneol. rammegrave, jordfæstegrave fra sten/bronzealder, urnegrave samt jernaldergrav.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højruin; østre Halvdel bortgravet.

1947 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, ret uregelmæssig form, rundet grundplan, mål ca 25x25 m, højde 4 m. Siderne er flere steder meget stejle efter afgravning og mod SV en fordybning i højsiden samt 2 store nedgravninger i højens top, hvor den nordlige er ret dyb - alle af ældre dato. Op langs siderne og i området mellem denne høj og 3127.29 (mod vest) flere sten (også i dynger) samt kvasdynge, som jeg skriftligt har bedt ejeren fjerne inden vinter (traf ingen hjemme) - bor på gården S for højene. Ligger højt i bølget moræne med vidt udsyn bl.a. til Roskilde og Roskilde Fjord. Ingen adgang ca 20 m V for landevej, på dyrket mark. På journ. kortet noteret ikke fredningsværdig - jeg synes fredningsværdig - trænger til istandsættelse. Bes. 8.10.87. Kvasdynger nogenlunde fjernet. De gamle marksten er der stadig - og de lå der også i 1975 (Vebæk, Nat.Mus). Højen er delvist udgravet af Nat.Mus. i 1890. (M.B.). ** Seværdighedsforklaring ** C-høj. Bør tinglyses. M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Tinglyses (F53-3543). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Heinstrupgård/Heinstrupgaard; stenalder; A9782-84.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

6932 oversigt