Gerebro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-76

Fredningsnr.
312732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gerebro. En stenplankebro, der er ca. 4,50 m lang og 6, 96 bred. Dens højde over åløbets bund er ca. 2,20 m. Åløbets bredde under broen er 2,70 - 2,75 m. I midten af åløbet bæres broen af en stenpille. På begge sider af broen er et jernrækværk, der bæres af en sten i hver ende og på midten af en jern- stang. På broens østlige facade er indhugget årstallene 1771 og 1919. Broen er delvis beklædt med cement, bl.a. vejbanen og østsidens afslutninger. Broen fører over Mag- lemose Å og ligger i skellet til Lille Valby, Matr.nr. 3l i Ågerup sogn. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, flyttes, ombygges, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bema- ling, behandling med ætsende materialer eller på nogen an- den måde forstyrres. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet er ikke tilladt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En stenplankebro, der er ca. 4,50 m lang og 6,96 m bred. Dens højde over åløbets bund er ca. 2,20 m. Åløbets bredde under broen er 2,70 - 2,75 m. I midten af åløbet bæres broen af en stenpille. På begge sider af broen er et jernrækværk, der bæres af en sten i hver ende og på midten af en jernstang. På broens østlige facade er indhugget årstallene 1771 og 1919. Broen er delvis beklædt med cement, bl.a. vejbanen og østsidens afslutninger. Broen fører over Maglemose å og ligger i skellet til Lille Valby, matr. nr. 3l i Ågerup sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ombygges, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling, behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet er ikke tilladt.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gerebro. Stenbro over Maglemose å, mål ca 6,95x4,5x2,2 m høj over åens bund. På østsiden indhugget 1771 og 1919, broen og vejbanen delvist beklædt med cement. Rester af vejdæmning i sydlig retning S for broen og drejende mod V, N for broen. V for broen flere større marksten synlig i åbningen. Vejbanen over broen delvist græsbevokset, dog flere erosionshuller i begge broens sider på tværs af kørebanen - mener ikke det er en sag for ejeren. Ca 200 m til offentlig vej. Ejer se 3127.7 ** Seværdighedsforklaring ** Broen velplaceret med vejdæmning over ådal, synlig fra 196, kan komme dertil ad privat? markvej. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Kopi af denne blanket givet til Kjeld Borch Westh.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)