Kornerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020409-2

Fredningsnr.
322662

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, kmhr. lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg Rund høj, ca. 1,75 x 12-13 m, hvori gangbygning. Den ca. 4 m lange gang har 4 stene til hver side. Dæksten mangler. Ovalt kammer ca. 6,5 m lang, i midten ca. 2 m bredt, af 13 sidesten, af hvilke 1 er omstyrtet. Mod Ø findes et lille sidekammer, dannet af 3 sten. Kun 1 dæksten bevaret. I midten stort blommetræ.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den af Grevskabet Lethraborg fredlyste Gangbygning med Niche i Kammerets Bagvæg og flad Jordhøi. [[(A.P.Madsen, Gravhøje etc. I Pl.XII, 20)]]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca. 1 3/4 x 12-13 m, hvori Gangbygning. Den 4 m lange Gang har 4 Stene til hver Side: Dæksten mangler. Ovalt Kammer, ca. 6 1/2 m l., i Midten ca. 2 m br., af 13 Sidesten af hvilke 1 er omstyrtet. Mod Ø findes et lille Sidekammer, dannet af 3 Sten. Kun 1 Dæksten bevaret. I Midten stort Blommetræ.

1956 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 739/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 739/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitanlæg, rund høj måler ca 13x13x1,8 m, oprindelig en jættestue med bikammer. Gangen mod Ø, 4 m lang med 4 sten på hver side? delvis tilgroet og dækket af grene og marksten. Kammeret ovalt, det har 12 bæresten (2 væltede) og en dæksten mod N. Bikammer mod V (ikke Ø) med 3 bæresten og en dæksten. I kamrene ligger en del marksten og grene fra træ og hyld, der vokser på stedet ligeledes op ad højen. Ligger på morænebakke på hæld ned mod lavning. Der er markvej ca 40 m S for anlægget, og ca 400 m til landevej. Ejer. Beboerne på Pilegård, traf ingen hjemme, lagde besked om at fjerne sten inden vinter, Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)