Hyllehøi
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020409-4

Fredningsnr.
322658

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/9 1889, kmhr. lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg. Høj, "Hyldehøj", 5 x 30 m. Fordybning i toppen 1 x 4 m. Afgravet i syd, med nøgen brink, afskrabet af høns, her meget uregelmæssig. NMI: "Hyllehøj"
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hyllehøi, med en stor Fordybning i Toppen; 14 1/6' høi; Diameter: S.t.Sø-N.t.Nv 63', V.t.Sv-Ø.t.Sø [Nø ?] 69'. Fredlyst af Grevskabet Lethraborg. [[se Fot. paa vedl. Pl.]]. [ingen planche vedlagt]. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hyllehøj", 5 x 30 m. Fordybning i Toppen: 1 x 4 m. Afgravet i S., med nøgen Brink, afskrabet af Høns, her meget uregelm.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hyldehøj. Højen måler ca 25x25x4 m, tilgroet. Beskrevet på afstand, indhegnet. Ingen synlige fredningssten. Højen nær andre mindesmærker, ca 4 m fra grusvej og 300 m N for parkeringsplads. Placeret på næs mellem Lejre og Kornerup å, nærmest denne. 7.10.87. Højen er stadig indhegnet - bag dobbelte hegn. Der er får på selve højen, der har stakit rundt om. Der ses et par dyrehuller i den V-lige side. I øvrigt O.K. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret nær andre oldtidsmindesmærker på næs mellem 2 ådale, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)