Grydehøi
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020409-6

Fredningsnr.
322672

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Lejre er kendt fra sagnhistorien som sæde for kongeslægten Skjoldungerne, og området er da også rigt på oldtidsminder. Mellem Gammel Lejre og Kornerup Å ligger resterne af en skibssætning fra vikingetiden, som er en af Danmarks største. Man ved fra et gammelt kort, at der har været mindst tre skibssætninger mere. På trods af flere udgravninger af skibssætningen og området omkring den har man dog ikke fundet nogen egentlig kongegrav her. Sammen med skibssætningen lå en hel gravplads fra vikingetiden. Der var både mænd, kvinder og børn begravet her, og flere af gravene indeholdt kostbare dragtsmykker og gravgaver. I en af gravene havde en halshugget træl måttet følge sin herre i graven. I området omkring Lejre ligger desuden flere store gravhøje, bl.a. Grydehøj fra den yngre jernalder. Grydehøj indeholdt en stor brandgrav, og små guldtråde afslørede, at den døde havde været iklædt en fornem dragt. I 1980’erne udgravede arkæologerne en næsten 50 m lang hal, som havde været hovedbygning i en storgård fra vikingetiden. I dag er hallens grundrids markeret på fundstedet sydvest for Gl. Lejre.
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Dyrkningsspor, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kultanlæg, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: intet nr. anført.Matr.: intet nr. anført. "Grydehøj", ca. 3 m høj og ca. 36 m i tværmål. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (14)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grydehøi, afgraven imod Øst og overpløiet. Bevoksning: 1982: Græs

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 744/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om udgravning og restaurering. Højen derefter købt af Lejre Fredningsforening og Historisk Samfund for Kbh.amt.

1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grydehøj", ca. 3 m høj og ca. 36 m i tværmål. Græsklædt.

1961 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Botanisk analyse
Journal nr.: A 3910
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1971 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1971 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1971 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1971 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1971 Analyser af materiale
Journal nr.: A 3910
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grydehøj. Højen er lidt uregelmæssig kuplet, mål ca 38x38x3 m. der ligger 2 sten ved højfoden mod SV. Placeret ca 15 m NØ for skibssætning, i område med mange fortidsminder, på næs mellem Lejre og Kornerup å. Parkeringsplads i nærheden. ** Seværdighedsforklaring ** Placering nær andre fortidsminder på næs i ådal, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0017
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)