Hyrdehøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-20

Fredningsnr.
32278

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Hyrdehøj", ca. 3 x 10(ØV)-13 m. Siderne stejle. Noget af- gravet i den østlige side. Sti op til toppen. Græsklædt i ager. Bevokset med nogle tjørne.
Undersøgelsehistorie  (10)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hyrdehøi; 9 3/4' høi. Diameter V-Ø 32', N-S 39'. Noget afgraven i den østl. Side ved Foden og op imod Toppen; flere (Ræve ?) Huller i Toppen. Synes en del omdannet i ny Tid. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hyrdehøj", 3 x 10 (Ø-V) - 13 m. Siderne stejle. Noget afgravet i den østl. Side. Sti op til Toppen. Græskl. i Ager. Bev. med nogle Tjørne.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 740/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 740/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelse af høj ved militære øvelser.

1973 Museal besigtigelse
Journal nr.: 597/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 597/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yderligere beskadigelse af høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hyrdehøj. Højen noget trekantet med stejle sider, mål ca 15x13x3 m, længderetning N-S. Højen er noget nedslidt med 4 stier op ad højen, ses den har været større. Højen er ret tilgroet, ingen synlig fredningssten. Der er lagt en større stendynge og affald tæt ved højfod mod NV og en skydeskive? mod SØ. Højen ligger i et højereliggende ret fladt morænelandskab, bevoksning hindrer udsyn mod S og V. En markvej fører hen til højen, ca 100 m fra offentlig vej. . Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)