Sct. Mikkels Kirketomt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-34

Fredningsnr.
322727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Kirke, Udateret (dateret 900 - 1099 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Mikkels kirketomt. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Mik- kels kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges.
Undersøgelsehistorie  (20)
1920 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-217
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1978 Museal prøvegravning
Journal nr.: 447/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Prøvegravning for evt. at stedfæste levn fra St. Mikkels kirke.

1980 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1142/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med byggeri undersøgtes den nordvestlige del af Sct. Mikkels kirke. Der fremkom fundamentsrester af tårnet, våbenhuset, en del af skibet samt en del begravelser - også stensatte begravelser. Der fremkom desuden en benkiste udelukkende med hoveder, ialt 25. Skibet dateredes til tidlig middelalder, tårnet til tiden omkring 1150. I tårnet fandtes en grav (nr. 13) med skelettet af en 30-35 årig kvinde, af kisten var kun en frådsten bevaret. Graven indeholdt en mønt, Valdemar I, Roskilde (FP 3708). Våbenhusets opførelse sættes til begyndelsen af 1200-årene. Ant. hører kirken til de allertidligste stenkirker fra slutningen af 1000-tallet og har afløst en trækirke på stedet.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-750
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1980 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 155/80
Roskilde Museum

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 155/80
Roskilde Museum

1981 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 11/81-1386
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 3708: Valdemar I, Roskilde.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1841
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Mikkels kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.120/86
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.497/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Museal udgravning
Journal nr.: 1679
Roskilde Museum
Lille Gråbrødrestræde strækker sig hen over ruinen af Sct. Mikkels kirke. Dele af kirkens kor, kirkegården samt kirkegårdens afgrænsning mod Algade fandtes.

1995 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1679
Roskilde Museum

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum
Rester af fundament samt begravelser i Algade 24-26 og i lille Gråbrødrestræde.

2006 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 155
Roskilde Museum
Planlagt byggeri oveni den fredede kirkeruin. På foranledning af KUAS foretog Roskilde Museum en undersøgelse af det indre af kirkeskibets vestligste del samt størstedelen af tårnrummet inkl. dettes vestfundament.

2006 Museal prøvegravning
Journal nr.: 155
Roskilde Museum
Planlagt byggeri oveni den fredede kirkeruin. På foranledning af KUAS foretog Roskilde Museum en undersøgelse af det indre af kirkeskibets vestligste del samt størstedelsen af tårnrummet inkl. dettes vestfundament.

2007 Museal prøvegravning
Journal nr.: 155
Roskilde Museum
Planlagt byggeri oveni den fredede kirkeruin. På foranledning af KUAS foretog Roskilde Museum en undersøgelse af det indre af kirkeskibets vestligste del samt størstedelsen af tårnrummet inkl. dettes vestfundament.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)