Sankt Budolfi Kirketomt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-35

Fredningsnr.
322715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kulturlag, Udateret (dateret 1000 - 1099 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Roskilde kommune matr.nr. 238a og 238b. S. Budolfi kirketomt. De under jordoverfladen eksisterende ruiner af S. Budolfi kirke må ikke beskadiges eller ændres.
Undersøgelsehistorie  (19)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under jordoverfladen eksisterende ruiner af S. Budolfi kirke må ikke beskadiges eller ændres.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Museal udgravning
Roskilde Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Budolfi kirketomt (under jordoverfladen). På kirketomten findes bygning ud til gade og parkeringsplads begved, på hjørnet af Ringstedgade og Skomagergade. Mindre udgravning foretaget af Roskilde museum og Nationalmuseets II. afd. maj 1981 (beretning og publikation foreligger).

1985 Museal udgravning
Journal nr.: 178/81
Roskilde Museum

1986 Museal prøvegravning
Journal nr.: 687/86
Roskilde Museum
De to kloakgrøfter, der var gravet omkring kirkens apsis, oprensedes. Den ene grøft var anlagt igennem et i forvejen omgravet område, mens den anden var gravet tværs igennem en frådstensmur på kampestenssyld, nærmere betegnet det østligste parti af korets nordmur, med store skader til følge. Ved soldning af den opgravede jord fra grøfterne fandtes fragmenter af glaserede gulvfliser, bronzeslagge, keramik fra senmiddelalder og nyere tid samt et mindre antal skeletdele.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.117/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1558
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/86-1386
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1 mønt, Valdemar I, Roskilde, fundet under udgravning på den nedlagte Skt. Budolfi kirkegård i Roskilde.

1986 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 687/86
Roskilde Museum
Ulovlig gennemgravning af kirkeruinen i forbindelse med kloakarbejde.

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1984
Roskilde Museum
Undersøgelse af en del af den i middelalderen nedrevne Skt. Budolfi kirkes begravelsesplads nord for apsis, kor og kirkeskib. I tre søgegrøfter fremkom talrige skeletter fra pladsen ibrugtagen til 15.-16. årh. Kulturlag med dyreknogler og østersøkeramik viste, at der har været bopladsaktiviteter i området forud for kirkegårdens anlæggelse.

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1984
Roskilde Museum
I forbindelse med undersøgelser umiddelbart nord for kor og skib af Skt. Budolfi kirke konstateredes begravelser på et areal, som vil blive berørt af nybyggeri. Blandt de middelalderlige begravelser, som er truet, findes murede grave af frådsten og tegl.

1999 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3586/99
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1984
Roskilde Museum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)