Duebrødre Kloster
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-36

Fredningsnr.
322719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Hospital, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Depotfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Fredningstekst
Duebrødre hospitals kirketomt. Ruinen måler ca. 11 x 18 m og er markeret i terræn'et med jordvolde og kampesten. Den ligger i et kommunalt anlæg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (14)
1400 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution

1661 Registrering via historisk dokumentation
Roskilde Museum

1918 Byggeri og anlæg
Roskilde Museum
Ved Duebrødrevejs anlæggelse øst for ruinen blev der i 1918 fremdraget bygningsrester og en møntskat i en glaseret kande, nedgravet omkring 1350.

1918 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1960 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Det ældste Duebrødre Kloster fra 1300-tallet lå udenfor byen og var en stiftelse for fattige og svage. Antagelig ved midten af 1600-tallet blev klosteret flyttet ind i byen til en middelalderlig bygning. Det gamle kloster forfaldt og 1661 tillodes det at nedrive dets kirke.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinen måler ca. 11 x 18 m og er markeret i terræn'et med jordvolde og kampesten. Den ligger i et kommunalt anlæg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Duebrødre hospitals kirketomt. Ruinens fundamenter er bevokset med græs, kampesten dog synlige. Det ligger i lille grønt område, hvor der nu er opsat barakker (til Duebrødre skole) tæt på ruinen (tilsyneladende uden fundament). Ruinen måler ca 0,5x18x11 m og fundamentet fremtræder som volde i en sænkning (tidligere udgravning). Der er flere cykel- og gangstier gennem ruinen - uden vegetation. Fundamentets overkant ca 30 cm under jorden. Ud til offentlig vej, i ret jævnt terræn med skråning mod NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Kirkeskibets fundament tydeligt - har især formidlingsmæssig værdi. Bevoksning: 1982: Græs

1991 Museal prøvegravning
Roskilde Museum
Undersøgelse for at fastslå udbredelsen af hospitalsbygningerne. På den nordlige del af matrikel 34a, nærmest ruinen, ses tydelige spor efter middelalderlig bebyggesle og en kirkegård; på den sydlige del er fundtomt. Duebrødre Hospitals tilhørende bygninger skal formentlig søges tæt ved kirkeruinen.

1991 Diverse sagsbehandling
Roskilde Museum

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 184/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum
Nedrevet 1661, lå i mark indtil 1918.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark II, 3, Københavns Amt
1960