Sankt Dionysii kirketomt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-38

Fredningsnr.
322722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Roskilde kommune matr. nr. 193a, 193b og 199 Roskilde Bygrunde. S. Dionysii kirketomt. Ruinerne af S. Dionysii kirke er beliggende under jordover- fladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning. beplantning og bebyggel- se på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsanti- kvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af S.Dionysii kirke er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Dionysii kirketomt. Ligger under jordoverfladen, nær Bredgade/Gullandsstræde krydset. På grunden er en beboelsesejendom med baggård, ud til offentlig vej. Det ligger ret højt i terræn.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum
Rest af dige på matr. 193a og 2 frådstenskister bevaret.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)