Alle Helgens Kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-39

Fredningsnr.
322716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Roskilde købstads bygrunde umatr.vejareal (Borchsgade og parkeringspladsen på hj. af Borchsgade og Allerhelgensgade). Alle Helgens kirketomt. Ruinerne af de 2 Alle Helgens kirker er beliggende under jordoverfladen. Ruinernes udstrækning og placering fremgår af vedlagte kort. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke. ad F53-1841 Tilføjelse Fredningen omfatter parkeringspladsen på hjørnet af Allehelgensgade og Borchsgade samt Borchsgade ud for samme parkeringsplads.
Undersøgelsehistorie  (13)
1945 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1960 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Allehelgens Kirke har tidligst været en rundkirke, som senere blev erstattet af en "almindelig" kirke.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af de 2 Alle Helgens kirker er beliggende under jordoverfladen. Ruinernes udstrækning og placering fremgår af vedlagte kort. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.

1971 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3227:16, Status: B

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Alle Helgens kirketomter. Ruinerne af de 2 Alle Helgens kirker ligger under jordoverfladen, i Borchsgade og parkeringsplads på hjørnet af Borchsgade og Allehelgensgade, ret højt i terræn.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-1841
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1841
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Til den pr. 28. september 1971 tinglyste fredning af Alle Helgens kirketomt (i Roskilde) bedes følgende beskrivelse af det fredede areal tilføjet: Fredningen omfatter parkeringspladsen på hjørnet af Allehelgensgade og Borchsgade samt Borchsgade ud for samme parkeringsplads.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 630/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1992 Museal udgravning
Roskilde Museum

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark II, 3, Københavns Amt
1960