Gråbrødre Klostertomt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-41

Fredningsnr.
322720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Kapel, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Roskilde købstads bygrunde umatr. kirkegårdsareal (Gråbrødre kirkegård) Gråbrødre klostertomt. De under jordoverfladen på Gråbrødre kirkegård eksisterende ruiner af Gråbrødre kloster må ikke beskadiges eller ændres. Vedlagt aftegning af udsnit af matrikelkort, omfattende Gråbrødre kirkegård.
Undersøgelsehistorie

1969 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under jordoverfladen på Gråbrødre kirkegård eksisterende ruiner af Gråbrødre kloster må ikke beskadiges eller ændres. Vedlagt aftegning af udsnit af matrikulskort, omfattende Gråbrødre kirkegård.

1969 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gråbrødre klostertomt. Ligger under jordoverfladen, ligger på kirkegård med spredte gravsteder og mindre kapel, ca 100 m fra offentlig vej, ret højt i terræn.

1983 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny mandskabsbygning.

1994 Museal prøvegravning
Roskilde Museum
Overvågning af gravearbejde i forbindelse med kloakering og indlægning af vand ved restaurering af kapellet på kirkegården. Der fremkom middelalderlige murstensrester, som klart indikerede klosterets beliggenhed. Desuden løsfunde knogler fra kirkegården.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Roskilde Museum

2000 Museal udgravning
Roskilde Museum
Der blev konstateret tilstedeværelsen af et fundamentshjørne i kampesten samt mange brokker af munkesten. Fundet hidrører efter al sandsynlighed fra Gråbrødreklosteret.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance


Billeder

kapellet set fra SV
området syd for kapellet
området øst for kapellet
området sydøst for kapellet
området nord for kapellet