Vor Frue Klostertomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-43

Fredningsnr.
322723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner. De under jordoverfladen beliggende ruiner af Vor Frue kloster og kirke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Vor Frue kloster må ikke beskadiges eller ændres.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ejer: Vor Frue kirke c/o Domkirkens gods- og værgekontor, Kirkestræde 10, Roskilde. matr.nr. 129. Vor Frue klostertomt. De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Vor Frue kloster må ikke beskadiges eller ændres. Tinglyst 1971-08-05 Tinglyst på flg. dokumenter: Dokument 05.08.1971-3541-18 (matr. 129), 05.08.1971-3542-18 (matr.nr. 133), 05.08.1971-3543-18 (matr.nr. 134) og 05.08.1971-3544-18 (matr.nr. 135) Alle Roskilde Bygrunde

1982 Museal udgravning
Journal nr.: 1075/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved udgravningen blev der registreret 6 grave, hvoraf dog kun én var intakt. Begravelserne stammer formodentlig fra Vor Frue klosters kirkegård.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vor Frue klostertomt. Ligger under jordoverfladen, på Vor Frue kirkes kirkegård, omtrent 40 m fra offentlig vej, i ret højt jævnt terræn.

1982 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1075/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved en kælderudgravning i baghuset er der fundet skeletter.

1982 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: F54-1229
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1018/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark II, 3, Københavns Amt
1960