Dømmeshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020412-8

Fredningsnr.
32275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Dømmerhøj", ca. 3 x 22 m. Dige over østfoden. Noget forstyrret af rævegrave. Affladet i toppen, her gamle til- groede gravninger. Bevokset med græs og krat. NMI: "Dømmeshøj", .......... gravninger. I siderne tilgroede gravninger. Bevokset .............
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dømmeshøi; affladet i Toppen og gravet i Siderne. 8 1/3' høi. 64' i Diameter N.t.Nø-S.t.Sv. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dømmeshøj", ca. 3 x 22 m. Dige over Østfoden. Noget forstyrret af Rævegrave. Affladet i Toppen, her gamle tilgroede Gravninger. I Siderne tilgroede Gravninger. Bevokset med Græs og Krat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dømmeshøj/Dømmerhøj. Højen måler ca 22x22x3 m. Der er slidt flere stier op ad højen samt hulninger, hvor der tidligere har været rævegrave? Tæt vegetation - ingen synlig fredningssten. Der er lavet en plankebygget platform mellem tætvoksende træer i højens nordside i ca 1,5 m' højde. I højens østside et dige. Omtrent 200 m mod S et moderne parcelhuskvarter. Placeret omtrent 600 m fra offentlig vej, ret højt i terrænet med vidt udsyn. Ikke rettet henvendelse til ejer, da platformen ikke ses på afstand og højen i øvrigt er stærkt nedslidt. ** Seværdighedsforklaring ** Høj beliggenhed med udsyn over åbent land. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)