St.Olufshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020413-5

Fredningsnr.
32277

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"St.Olafshøj" 3 x 25 m. Gennemgravet på midten fra N-S, næ- sten til bunden. Stærkt afgravet og afskrabet i vest. I den vestlige del af toppen lille vandbeholder. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1840 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1840 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1842 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1842 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
St.Olufshøi; 15' høi (men har været høiere, da Toppen er borte) 75' i Diameter S-N. Den er gjennemgravet paa Midten fra N til S næsten til Bunden. I Aaret 1840 fandtes i Høien en Pincette, en Kniv, en Naal, en Dobbeltknap og nogle Brudstykker af Bronze (Mno. 5520-5523). I Aaret 1842 fandtes i Høiens Midte en Spore med Sølvbeløgning (Mno. 6907). Høien har været omgiven med en Kreds af store Stene. ("Høien var forhen understøttet af svære Kampestene, men nu ere borttagne. Udenfor samme laa en brolagt Kreds af mindre Stene. Nogle der fundne Menneskeben ere bortkomne". Museets Inventarieprotocol 1842). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"St. Olafs Høj", 3 x 25 m. Gennemgravet paa Midten, fra N-S, næsten til Bunden. Stærkt afgravet og afskrabet i V. I den vestlige Del af Toppen lille Vandbeholder. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Olufshøj. Høj, mål ca 28x28x5 m. I højens vestside er en muret vandbeholder, nu tilgroet uden dæksel. Midt i højen en langstrakt fordybning i N-S'lig retning gennem højen. Mod Ø en plade for fotoopmåling (MV) i toppen. Højens nuværende højde 5 m, kan måske skyldes sekundære jorddynger ved toppen fra de ældre gravninger. Der er rævegange i højen og slidt enkelte trin op ad højfoden, bad ejer fjerne dem inden vinter. Højen er placeret ca 100 m fra offentlig vej, ca 50 m V for gård i et ret fladt morænelandskab med vidt udsyn. Ejeren fortalte om sagn om en anden høj ved gården (ø) hvor der ses højning i marken. . ** Seværdighedsforklaring ** Placering med vidt udsyn, stor høj. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Museal detektorbrug
Roskilde Museum
Tekst: I forbindelse med forskningsprojektet ”Viking Dynasties” indhentede ROMU dispensation til detektorafsøgning af gravhøjen. Formålet var at afdække eventuelle yderligere spor efter begravelser fra yngre germansk jernalder-vikingetid. Der dukkede imidlertid ikke noget op af arkæologisk interesse.

Litteraturhenvisninger  (0)