Sct. Agnes klostertomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020412-44

Fredningsnr.
322725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Agnes klostertomt. De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Sct. Agnes kloster må ikke beskadiges eller ændres. Tilføjelse på ejerdokument: Bebyggelse eller gravning i forbindelse med kloakarbejde el.lign. må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (14)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Sct. Agnes kloster må ikke beskadiges eller ændres. Bebyggelse eller gravning i forbindelse med kloakarbejde eller lign. må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Agnes klostertomt (under jordoverfladen). Den ligger som en mindre banke, bebygget med bindingsværkshuse med haver, en sti fører forbi mod S og mod V vej. Ligger ret lavt i f.t. Roskilde centrum, men højere i.f.t. området mod V. Omtrent 50 m fra offentlig vej.

1983 Museal udgravning
Journal nr.: 556-83
Roskilde Museum

1983 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 556-83
Roskilde Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.27/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1319/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ruiner af Sct. Agnes kloster.

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1957
Roskilde Museum
Ved byggeriet var man stødt på et kranium og et N-S gående fundament var gennemgravet. Undersøgelsen viste rester af et Ø-V gående kampestensfundament og et tilsvarende N-S orienteret. Disse har udgjort det sydøstlige hjørne af en (formodet tegl)stenbygning, hvoraf intet var bevaret. Under det N-S gående fundament var et underlag af natursten og østsiden af bygningen synes at have været støttet af en oprindelig stræbepille. Der fremkom 11 begravelser, de 9 lå vest for det N-S orienterede fundament. Grave og fundamenter er ikke dateret, men fundamenterne er yngre end størstedelen af gravene.

1998 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1957
Roskilde Museum

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1957
Roskilde Museum

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1957
Roskilde Museum
Undersøgelse i forbindelse med projekteret udvidelse af eksisterende hus. Der fremkom en del af et mindre fundament sandsynligvis fra middelalderen. Det vil ikke blive berørt af anlægsarbejdet. Et ca. 1 meter tykt brokkeholdigt lag tolkedes som planeringer af området i eftermiddelalderlig tid. Laget indeholdt knoglestumper og keramik fra middelalder og eftermiddelalderlig tid. En nedgravning med menneskeknogler opfattedes som en benkule, hvor man har begravet de større knogler fremkommet ved anlægsarbejder i området. Et eftermiddelalderligt skår er fundet i benkulen, mens knoglerne formodentlig stammer fra den kirkegård, der i middelalderen lå ved klosteret.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)