Byhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020414-1

Fredningsnr.
32279

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Byhøj", ca. 3,5 x 25 m. Mod syd er ca. en trediedel bortgravet; atter tilgroet. De andre sider stejle med gamle brud, tilgroede. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Byhøi. 12' høi. Oprindelig Diameter Sv-Nø 57'; af den nordøstl. Side er et Stykke bortgravet.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Byhøj", ca. 3 1/2 x 25 m. Mod Syd er ca. 1/3 Del bortgravet, atter tilgroet. De andre Sider stejle gamle Brud, tilgroede. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Byhøj. Højen måler 25x25x3,5 m. Den har en noget kantet grundplan især mod S, hvor der er en ældre afgravning. Mod SV anes 2 randsten? Op ad højsiden gror mindre syrenbuske. Placeret i ret fladt morænelandskab med vidt udsyn, ca 5 m fra markvej. En sti er dannet op ad højen, delvis græsklædt, ca 175 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor høj i åbent landskab med vidt udsyn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)