Hødyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-4

Fredningsnr.
312823

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/3 1932, gdr. N.P. Nielsen, Syltagergaard. Diplom Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. "Hødysse", langdysse, 20 x 9 m. 2 sidesten af kammer. Rand- sten: NNV 6, SSØ 3.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, ødelagt. VSv-ØNø 64' lang, 28 1/2' bred.- 24' fra den vsv Ende ligger paa Fladen den sydlige Sidesten af et kisteformet Kammer i Retning Nv-Sø, 6 1/6' lang, og i Flugt dermed (5" derfra) en 2 3/4' lang Sten med den jevne Side i samme Retning som den store Sten. Randstene: I den nordl. Side: 3 staaende, 3 væltede. I den østl. Ende: 1 staaende, 2 væltede, den østligste i den østl. Ende er firkantet, 4 1/12' lang, 2 11/12' bred og 2' tyk; paa dens mosgroede Overflade ses mindst 4 "cups". I den sydl. Side: 4 staaende, 2 væltede. I den vestl. Ende: [ingen]. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hødysse", Langdysse, 20 x 9 m. 2 Sidesten af Kammer. Randsten NNV 6, SSØ 3.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hødysse. Langdysse, mål 23x12 m, højde 1,6 m med dæksten, der rager yderligere 0,4 m op. Længderetning Ø-V. Intet synligt kammer, muligvis en bæresten på midten og desuden 2 større sten (også fra kammer). Randsten Ø 2, N 6, V 1, S 1. Desuden enkelte sten op ad højen, ikke påtalt for ejer. Placeret ret højt i moræne med vidt udsyn også til andre høje, mod SV et mindre vandskel. Omtrent 200 m mod NV en næsten tilgroet højning, intet sb.nr. - lokale fortalte, det er jorddynge ved grusgrav - ligner på afstand en høj (foto nr. 21) - men er det ikke. Ligger ca 100 m fra markvej og 300 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)