Hanehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020414-4

Fredningsnr.
33271

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hanehøj", ca. 4,5 x 33 m. Toppen stærkt affladet. Ved foden nogle randsten delvis skjult af højfylden. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hanehøi. 100' i Diameter ved Foden, hvor der ses Randstene, delvis skjulte af Høifylden; 14' høi; men Toppen er stærkt affladet og V-Ø 50' i Diameter. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hanehøj", ca. 4 1/2 x 33 m. Toppen stærkt affladet. Ved Foden nogle Randsten delvis skjult af Højfylden. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hanehøj. Højen måler ca 33x33x4,5 m med en ret flad top. Der er ingen synlig fredningssten, tæt bevoksning hindrer udsyn. Der er anlagt en kunstig rævegrav med cementrør ind i højfoden mod N. Gav forpagter besked om, at det var ulovligt, og der ikke fremover måtte graves. Forpagter og ejer nye på stedet, "rævegraven" var anlagt før deres tid - ikke bedt om at få det fjernet, da det ikke ses på afstand. Høj placering i terrænet på morænebakke med vidt udsyn, ca 1 km til offentlig vej. . ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, på morænebakke med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)