Hylledysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020414-5

Fredningsnr.
33272

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Hyldedysse udmærker sig ved sin imponerende store dæksten. Dyssen blev fredet allerede i 1823 – 114 år før Danmark fik en fredningslov for oldtidsminder. Oprindelig var Hyldedysse en runddysse, men randstenene er efterhånden blevet fjernet, så kun selve dyssekammeret er tilbage. I forbindelse med en restaurering blev dyssekammeret i 1916 undersøgt af Nationalmuseet. Men da det tidligere havde været udgravet, fandes kun et mindre antal flintredskaber foruden spredte lerkarskår og knoglestumper.
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 1/12 1823 og 9/8 1889. "Hylledysse". Fritstående stenkammer, ottekantet, af 7 side- sten og 1 stor overligger. Indgang fra Ø. Kamrets bund er cementeret og 2 af bærestenene er afstivet med jernstøtter. Kun 1 m jord uden om kamret.
Undersøgelsehistorie  (15)
1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hylledysse; har tidligere været en Runddysse, nu kun et sexkantet Kammer af 6 store Sidestene og en Dæksten, der er 9 2/3' lang, 7 2/3' bred og 4 3/4' tyk. Indvendig er Kamret 9' x 9 1/3' i Diameter og 3 2/3' høit. Der er fundet Øxeblade af Flint deri samt et i Skafthullet overbrudt hammerlignende Stenredskab, som er kjøbt til Museet f.d.n.O. (Mno. A 9563). Skjænket til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1916 Museal restaurering
Journal nr.: 367/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal udgravning
Journal nr.: 367/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af Konservator Rosenberg Juli 1916. Ad A 29246-A 29277 Kasser med Ben og Lerklining. [[Fol. 1938. se Planche]].

1932 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hylledysse". Fritstaaende Stenkammer, ottekantet, af 7 Sidesten og 1 stor Overligger. Indgang fra Ø. Kamrets Bund er cementeret og 2 af Bærestenene er afstivet med Jærnstøtter. Kun 1 m Jord uden om Kamret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hylledysse. Omtrent 8-kantet kammer med 7 store bæresten og 1 stor dæksten. Mod Ø en mindre sten i åbning. 2 bæresten afstivet med jernstøtter. Der findes rest af tørmur mellem bærestenene. Lergulv med småsten/flint. Der er anbragt enkelte marksten op ad dyssens høj og i kamret. Om dyssekammeret rest af høj i ca 1 m' afstand, ca 6x6x0,5 m. Dækstenen rager ca 2,3 m op derover. Der er pløjet lidt for tæt på højen - aftalt med ejer om at holde 1,2-1,5 m' afstand fra sten. Placeret på svag skråning ned mod lavning, nu ca 150 m fra Skålstrup flyveplads, omtrent 400 m fra offentlig vej. . ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret og stor dysse, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)