Nissedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-1

Fredningsnr.
312821

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/3 1932, gdr. N.P. Nielsen, Syltagergaard. Diplom Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. Langdyssen "Nissedysse", 24 x 9 m. Kammer af 3 bæresten og et stykke af dækstenen. Randsten: V 7, N 1, Ø 10, S 2.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nissedysse, Langdysse. Sv.t.V-Nø.t.N 75' lang, 29' bred. - 7' fra den nø Ende et kisteformet Kammer, Retning: S.t.Sø-N.t.Nv. I V en Endesten imellem de 2 Sidestene; i Flugt med og 6" fra den østl. Sidestens Ende ligger en 3 7/12' lang Sten paa Fladen (4 1/3'); den østl. Ende aaben. Dækstenen er sprængt, et Stk. af den ligger paa Kamret, der indvendig er 7 1/2' langt, 2 1/4' høit og i den vestl. Ende 3 1/12' bredt. 23 3/4' V.t.Sv for Kamret ligger i Retning Sv-Nø en 7 1/4' lang, paalangs sprængt Sten, hvorunder skimtes nogle Stene som af et Kammer. Randstene: I den vnv Side: 6 staaende, 1 væltet. I den nnø Ende: 2 væltet (den største 7 3/4' lang). I den øsø Side: 8 staaende, 2 væltet (af de staaende den største 5 1/3' høi). I den ssv Ende: 2 væltet (den ene sprængt paa langs, 8' lang). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen, "Nissedysse", 24 x 9 m. Kammer af 3 Bæresten og et Stykke af Dækstenen. Randsten: V 7, N 1, Ø 10, S 2.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nissedysse. Langdysse mål ca 24x9 m, højde ca 1 m med dæksten, der rager yderligere 0,5 m op. Orientering VSV-ØNØ. Højen har flere store hulninger ind i siden efter gamle gravninger/krater (tilgroet) 2 kamre. Det vestlige ses kun ved en stor revnet dæksten, hvorigennem der vokser en hyld. Det østlige består af 3 bæresten og 1 gangsten, med åbning mod Ø. Dæksten er afsprængt og dækker kun lidt af kamret hvor der vokser en hyld. Randsten Ø 3, S 7, V 3, N 7. Højen meget ujævn, flere randsten er væltede. Marksten ligger op ad højsiden, flere tilgroede. Ikke påtalt for ejer. Placeret på næs ud i engdrag, uden adgang, ca 200 m fra markvej og 600 m til offentlg vej. Kunne blive pæn ved istandsættelse. ** Seværdighedsforklaring ** Ujævn langdysse på næs ud i ådal, hvor der er flere andre dysser. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)