Aagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-3

Fredningsnr.
312822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 16 x 5 m. I vestenden to sten måske af kammer. Randsten: N 6, Ø 3, S 5.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, ødelagt. Retning V-Ø, 48 1/2' lang, 15' bred. I den vestl. Ende ligger i Retning V-Ø en jorddækket Sten, formentlig en Sidesten af et Kammer, og derved en stor Sten (Dæksten ?). Randstene: I den nordl. Side: 4 staaende, 1 væltet. I den østl. Ende: 4 væltet. I den sydlige Side: 3 staaende, 3 væltet (den største 3' lang). I den vestl. Ende: [ingen]. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 5 m. I Vestenden to Sten, maaske af Kammer. Randsten: N 6, Ø 3, S 5.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 20x8 m, ca 1 m høj. Ø-V'lig orientering. I vestenden en større og mindre sten, nær hinanden, fra kammer? Randsten V= , S?, Ø 3, N 6? Delvist tilgroede. Der ligger enkelte stendynger op ad højen, ikke påtalt. Placeret ret lavt i bakket moræne, på skråning ned mod ådal. Ingen adgang - langt til offentlig vej, ca 150 m til markvej og 500 m til landevej. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)