Bukketornehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-10

Fredningsnr.
312826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Bukketornehøj". Høj, 5 x 18 m; stejlt afgravede sider navn- lig mod vest, hvor en dybt udskåret kløft fører til toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, stor, afgraven paa alle Sider. Der er fundet Lerkar med brændte Ben, i et af dem ogsaa en Dobbeltknap af Bronze. Bevoksning: 1982: Græs

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 18 m; stejlt afgravede Sider navnlig mod V, hvor en dybt udskaaret Kløft fører til Toppen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bukketornehøj. Høj, mål ca 18x18x5 m høj. Stejlt afgravede sider mod V med en nedslidt sti op til højtoppen, forneden i denne "kløft" ses et par sten = randsten? eller ældre marksten. Der er pløjet med større afstand fra højfod end tidligere. Beliggenhed højt i småbakket moræne med et vidt udsyn, også til andre oldtidsminder, omtrent 20 m mod SV en mølle (nu beboelse med have). Omtrent 100 m til offentlig vej ellers privat indkørsel i nærheden. ** Seværdighedsforklaring ** Høj landskabelig beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)