Aagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-16

Fredningsnr.
312720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
I have, høj, 3,5 x 15 m; vestsiden lidt afskåret; rester af gange rundt omkring.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, tildels omdannet Høi, hvori en Trold har boet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Have, Høj, 3 1/2 x 15 m; Vestsiden lidt afskaaret; Rester af Gange rundt omkring.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, omtrent 4-kantet afskåret udenom. Mål ca 15x15x3,5 m. Højen viser spor af ældre gange op ad siderne og mod øst anes mellem bevoksning randsten. Der vokser større træer i kanten af højen ellers græsklædt med undtagelse af et par stier uden vegetation, ret stejle sider. Den ligger i have ca 10 m S for hus, nær andre husse mod Ø, umiddelbart mod S dyrket mark, jævnt skrånende moræneflade ned mod S ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj i privat have. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)