Store Valby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-19

Fredningsnr.
312719

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/9 1916, parcellist Jens Peter Jørgensen. Diplom Afmærkn.: MS 1916, G. Rosenberg. Langdysse, 20 x 8 m; kammer af 4 bæresten, 1 dæksten. Rand- sten: Ø 4, S 9, V 2.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse V-Ø 48' lang (men et ubestemmeligt Stk. af den vestl. Ende er sløifet), 25' bred.- 13' fra den østl. Ende et kisteformet, Retning: V-Ø. 2 Endestene imellem 2 Sidestene; den østl. Endesten med Smalsiden ind i kamret; en 6 1/4' lang og 4 3/4' bred Dæksten. Det jordfyldte Kammer er indvendig 2' bredt i den østl. Ende og 5 1/6' langt. Randstene: I den sydl. Side: 1 staaende, 8 væltede. I den nordl. Side: 1 væltet. I den østlige Ende: 2 væltet (den største 4 1/4' lang). Bevoksning: 1982: Græs

1916 Museal udgravning
Journal nr.: 366/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1916 ved C.A.Nordmann.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 8 m; Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten. Randsten: Ø 4, S 9, V 2.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 20x8 m lidt kantet afpløjet, ca 1,5 m høj med dæksten der rager yderligere 0,5 m op over terræn orientering Ø-V. I den østlige ende et kammer med 4 bæresten og 1 dæksten. Randsten ret tilgroet, der ses mod Ø 4, S 3 og V 2. Placeret på skråning ned mod Maglemose å, se iøvrigt beskrivelsen for den nærliggende 3127.18 med yderligere oplysninger. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)