Store Valby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-20

Fredningsnr.
312718

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.. 11/9 1916, parcellist Jens Peter Jørgensen. Diplom Afmærkn.: MS 1916, G. Rosenberg. Langdysse, 20 x 12 m. 2 kamre, begge med 3 bæresten; det nordlige har tærskelsten, det sydlige dæksten. Randsten: Ø 6, N 2, V 10, S 1.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. SSv-NNø 59' lang, 27' bred.- 17 1/2' fra den nordl. Ende: a)et kisteformet Kammer, Retning V.t.Nv-Ø.t.Sø. Imod V en Endesten imellem de 2 Sidestene, som ligge paa Fladen; aabent imod Ø, ingen Dæksten. Indvendig: 3 1/4' langt, i den vestl. Ende 2 11/12', i den østl. 2 3/4' bredt. 14' ssv for a: b) et kisteformet Kammer, Retning V.t.Nv-S.t.Sø. Den vestl. Endesten og den sydl. Sidesten ere tilbage. S for Kamret ligger den 8' lange Dæksten, tildels i Jorden. Kamret har indvendig været 4' langt og 2 1/3' bredt. Sidestenen ligger paa Fladen. Randstene: I den sydl. Ende: 1 væltet. I den vestl. Side: 4 staaende, 3 væltet. I den nordl. Ende: 2 væltet. I den østl. Side: 1 staaende, 6 væltet; den staaende er 4' høi og 5 5/12' bred.

1916 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 75/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal udgravning
Journal nr.: 75/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kamrene udgravet 1916.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 12 m. 2 Kamre, begge m. 3 Bæresten; det nordlige har Tærskelsten, det sydl. Dæksten. Randsten: Ø 6, N 2, V 10, S 1.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 737/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 20x12 m - N-S'lig retning med 2 kamre, højde 1,6 med sten der rager yderligere 0,5 m op. Kammeret mod N har 3 bæresten og 1 tærskelsten mod Ø, uden dæksten. Kammeret mod S har 3 bæresten (mod S, Ø, V) ingen mod N. Muligvis væltet ned ad højsiden, hvor der ligger en større sten. Dæksten ikke længere in situ, nu beliggende S for kammeret? I det nordlige kammer vokser 1 hyld. Ejeren opsat et fuglefoderbræt mellem denne og en nærliggende dysse - påtalt det er ulovligt og bad ham om at få det flyttet samt dække affaldsdynger i nærheden. Ligeledes er han ved at jævne en mindre uregelmæssig grusbanke ca 50 m NV for dyssen - han vil dog kun jævne marken til dyrkning - unødvendigt at gøre mere ud af dette. Navn og adresse på berejserblanket. Placering på skråning ned til Maglemose å, en markvej lige ved siden af højen. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret nær Sb. 19, ned mod Maglemose å i bølget ager med vidt udsyn. Adgang ad privat? markvej.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)