Store Valby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-24

Fredningsnr.
312717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 15 x 10 m, 1 m høj. Kammer af 3 bæresten og afvæl- tet dæksten med mange skålformede fordybninger. Randsten: S 5. Overfladen hullet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ødelagt Langdysse. Nv.t.V-Sø.t.Ø 58' lang (opfyldt med Markstene). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 10 m, 1 m høj. Kammer af 3 Bæresten og afvæltet Dæksten med mange skaalf. Fordybninger. Randsten: S 5. Overfladen hullet.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 15 (?)x10 m, orienteret N-S. Højde 1 m. Kammer med 3 bæresten og en nedgledet dæksten med skåltegn, der rager ca 0,4 m op over højen. Åbning mod Ø, placeret i den sydlige ende. Mod nord gamle afgravninger. dyssens længde er vanskelig at afgøre mod N et vandfyldt hul fyldt med affald og mange sten, flere ganske store, areal ca 10x10 m. Muligvis bedre at dække dette end fjerne sten? Der er også dynger på dyssens sider, vanskeligt at tælle randsten. Dyssen er placeret i et ret jævnt morænelandskab på en skråning ned mod Maglemoseådal, vidt udsyn. Ca 1 km til landevej, på mark ca 100 m nord for markvej. Traf ikke ejer hjemme, bad en ansat orientere om, at det var forbudt at lægge sten for fremtiden. Navn og adresse på berejserblanket. Genbesigtigelse 29/12-83. Der var ikke nyere stendynger på dyssens høj - de ældre af mindre omfang og næsten tilgroede. Omtrent 4-5 m N for dyssens formodede N-side er den omtalte lavning, som jeg tror er en gammel mergelgrav, mål ca 10x10 m, nu indtil 1,5 m under terræn på midten. Der ligger mange sten af nyere og ældre dato - blandt meget store sten på ca 1 m' længde, det kan være fjernede randsten. Affaldet er enkelte rustne jerntøndedele. Jeg vil foreslå, at ejer enten lader hullet gro til eller sørger for en vis tildækning, med påbud om ikke at lægge affald/flere sten ved dyssen. hullet ses ikke på afstand, da græsbevoksning og 1 hyld i kanten delvist skjuler de øvre sten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)