Greve
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020501-7

Fredningsnr.
332815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensplankebro. Broen er opført af 3-4 skifter utilhugne kampesten. Den har to gennemløb, hvert ca. 4 m langt, og ca. 40-50 cm bredt. Over gen- nemløbene er lagt granitstensbjælker. Gennemløbenes højde er ca. 1 m og midterpillen, som adskiller de to gennemløb er ca. 40 cm bred. Bunden i åløbet (Grevebækken) er delvis stenlagt. Brokon- struktionens samlede bredde er ca. 4 m. En markvej fører over broen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres, ombyg- ges eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig vedlige- holdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under broen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1943
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Granitstensplankebro. Broen er opført af 3-4 skifter utilhugne kampesten. Den har to gennemløb, hvert ca. 4 m langt, og ca. 40-50 cm bredt. Over gennemløbene er lagt granitstensbjælker. Gennemløbenes højde er ca. 40 cm bred. Bunden i åløbet (Grevebækken) er delvis stenlagt. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 4 m. En markvej fører over broen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under broen.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1943
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)