Kalvslunde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020504-1

Fredningsnr.
33282

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 30/6 1911 (Gårdejer Morten Bech) Diplom. MS (1911 Hans Kjær) Høj, 4,20 - 4,50 x 26 m. Mindre fordybning i toppen. Bevok- set med store popler, krat m.m., i ager
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Gravhøj beplantet med Træer. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,20-4,50 x 26 m. Mindre Fordybning i Toppen. Bev. med store Popler, Krat m.m., i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj måler ca 26x26x4,5 m. Den er omtrent firkantet afpløjet og i toppen er en firkantet fordybning (ældre nedgravning). Højen er ret tilgroet og der ligger en del nedfaldne grene og ældre væltede træstammer - ikke påtalt. Højen ligger forholdsvis lavt på skråning ned mod Møllebæk ådal, mod N i omtrent 50 m' afstand er der drivhuse (disp. F2202/67). Ca 300 m til offentlig vej. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, beliggende på mark der græsses af heste.

Litteraturhenvisninger  (0)