Kalvslunde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020504-2

Fredningsnr.
33281

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl 15/9 1911 (Propr. P. Kierkegaard) Diplom MS (1915 Lieutn. Lassen) Høj, 3,50 x 22 m. Op ad siden en sneglegang. Firkantet om foden med lav tjørnehæk omkring. Bevokset med store træer, poppel m.m.: iøvrigt græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligeledes beplantet Gravhøj. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,50 x 22 m. Op ad Siden en Sneglegang. Firkantet om Foden med lav Tjørnehæk omkring. Bev. med store Træer, Poppel m.m.; iøvrigt græskl., i Ager.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 615/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
høj mål ca 22x22x3,5 m. Højens overflade præget af tilgroet sneglegang, toppen med svag fordybning, omgivet af 4 popler. Højen er 4-kantet afpløjet og der er en tæt tjørnehæk om højen. Der vokser flere træer og buske op ad højsiden, tilgroet ellers med græs - og skærmplanter og brændenælder. Højen ligger på dyrket mark ca 250 m V for landevej uden offentlig adgang på morænebakke ud mod Køge bugt, vidt udsyn. Der er lagt nogle grene på højtoppen antagelig af børn - ikke påtalt. umiddelbart V for skel, V for højen er bygget flere drivhuse, afstand ca 100 m antagelig - skæmmer ikke højen. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering, vidt udsyn over Køge Bugt. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog kun med græsbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)