Tofthøjgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-4

Fredningsnr.
332713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 10 m med flad top skrånende mod syd. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre rund Gravhøj, meget beskadiget. I sin Tid ere Bronzesager fundne i den. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal rekognoscering
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzealderhøj, udgravet o.1850; nogle Bronzesager fandtes. Højen er nu 45,5 m i Omkreds og 2,5 m høj med flad, græsklædt Top, bevokset med enkelte Buske. Højfoden beskadiget ved Pløjning ud fra Højen, som derfor har nedskridende Sider. Se Prof. Kornerups Indberetning 1876.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 10 m, med flad Top skraanende mod Syd. Græskl. i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj, mål ca 15x11 m i N-S'lig retning, højde 2,5 m - højest mod N, skråner ned mod S. Der ligger nogle mindre marksten spredt på højen, heraf flere knusesten - ikke påtalt. Højen ligger på en moræneskråning ned mod moseområde mod sø. Ingen direkte adgang, ca 300 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger på skråning ned mod moseområde. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)