Snoldelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-6

Fredningsnr.
332714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/12 1914, sognepræst L. Glahn. Høj, 3-3,25 x 21 m. Overfladen ujævn. Noget af V-siden ned- skredet i grusgrav. Toppen stærkt gennemrodet af ræve. Si- derne stærkt ødelagt af rævegrave undtagen mod vest. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1861 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1861 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Gravhøj, beplantet med Træer. Højen er i sin Tid bleven udgravet og undersøgt. Der fandtes efter Sigende to sønderbrudte Bronzesværd samt Levninger af uldent Tøj af en grov Vævning. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal rekognoscering
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 64 m i Omkreds og 3,75 m høj, ødelagt ved Udgravninger, græsklædt og bevokset med Buske og smaa Træer. Disse tre Bronzealderhøje [sb.6-7+14] er udgravet ved Sognepræst Provst Søren Sørensen i Aarene 1841, 1842 og 1861. Se Nationalmuseets Bronzealderfund No. 6280-6285, No. 6614-6619 og No. 19973-19976, samt Sn.-Tunebogen S. 19 og 20.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3-3,25 x 21 m. Overfl. ujævn. Noget af V.-Siden nedskredet i Grusgrav. Toppen stærkt gennemrodet af Ræve. Siderne stærkt ødelagt af Rævegrave undt. mod V. Græskl. i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen måler ca 22x22x3 m, i toppen ret store afgravninger af ældre dato samt dyregange. Der ligger enkelte spredte marksten op ad højsiden. Placeret på ret flad moræne på hæld ned mod Gyngesø (nu opdyrket) - indgår i højrække, ca 300 m til offentlig vej. Plantage plantet mod Ø - ikke påtalt sten/beplantning. Ejer: se 3327.15. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)