Snoldelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-7

Fredningsnr.
332715

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/12 1914, sognepræst, L. Glahn. Høj, 3,25 x 22 m. Midtpartiet beskadiget ved en langstrakt gravning i Ø-V. Foden afpløjet omtrent i firkant. Noget af V-siden nedstyrtet i mergelgrav, tilgroet. Højfoden mod N kantet med en tæt række af store granitsten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj, lidt aflang fra N til S, beplantet med Træer og beskadiget i Kanten. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1939 Museal rekognoscering
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 84 m i Omkreds og 3,50 m høj, udgravet foroven i Midten. Siderne nogenlunde uskadt. Højfoden mod Nord kantet med en tæt Række af store Granitsten. Vestsiden lyngklædt, iøvrigt græsbevokset med en Del Buske og lave Træer. Disse tre Bronzealderhøje [sb.6-7+14] er udgravet ved Sognepræst Provst Søren Sørensen i Aarene 1841, 1842 og 1861. Se Natinalmuseets Bronzealderfund No. 6280-6285, No. 6614-6619 og No. 19973-19976, samt Sn.-Tunebogen S. 19 og 20.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,25 x 22 m. Midtpartiet beskadiget ved en langstrakt Gravning i Ø-V. Foden afpløjet omtr. i Firkant. Noget af V.- Siden nedstyrtet i Mergelgrav, tilgroet. Højfoden imod N. kantet med en tæt Række af store Granitsten. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj måler ca 22x22x3,3 m. Kantet form med ældre nedgravninger i toppen. Mod SV en gammel mergelgrav, hvor noget af højen er skredet ned (ikke tilgroet) i firkantet brud=natur/gravning? Mindre bål på toppen samt tømmeraffald. Højen er ret tilgroet - ingen synlig fredningssten. Om højen mod N og S er plantet en lille granplantage (V for mergelgrav også). Træerne nu 0,5-5 m store, står tæt på højen. Placeret på flad moræne, indgår i højrække. Plantagen hindrer udsyn, ca 300 m til offentlig vej. Lagde besked på gård S for højen, om det ulovlige i bål, affald, gravning (traf ingen hjemme). Usikkerhed om, hvorvidt paragraf 53 kan anvendes/Uafklaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)