Snoldelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-19

Fredningsnr.
332719

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/Stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 02/06 1937, propr. Johs. Jørgensen. Diplom Dyssekammer af 5 bæresten og lille tærskelsten mod SØ, 1,85 m i NV-SØ, indtil 1,40 m bred, 1,35 m høj. Overligger mangler. Kamret omgivet af lav høj, 0,5 x 6-7 m. Ved kamrets Ø-ende ligger 0,75 m fra dette et rundt ildsted af hånd- og hoved- store sten, ca. 1 m i diameter. Udenfor dette 1 stor sten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1935 Museal restaurering
Journal nr.: 336/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer. Restaureret og fredlyst 1936-7.

1937 Museal udgravning
Journal nr.: 438/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten og lille Tærskelsten mod SØ., 1,85 m i Nv-SØ, indtil 1,40 mbr., 1,35 m h. Overligger mgl. Kamret omgivet af lav Høj, 1/2 x 6-7 m. Ved Kamrets Ø.-Ende ligger 0,75 m fra dette et rundt Ildsted af haand- og hovedstore Sten, ca. 1 m i Diam. Udenfor dette 1 stor Sten. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer med 5 bæresten og 1 tærskelsten, retning NV-SØ, omgivet af mindre lav høj, mål ca 4x7 m, ca 0,2 m høj. Stenene rager 0,5 m op derover. Ved indgangen ligger enkelte større marksten, rest af indgangssten? Der gror hyldebuske i kamret. Der er anbragt nogle granrafter op ad højsiden, bad ejer fjerne den inden vinter samt ikke pløje for tæt på anlægget. Placeret på ret flad moræne ca 40 m fra markvej og 200 m fra offentlig vej. . Genbesigtigelse 29/12-83. Affaldet var fjernet, og der var bedre pløjeafstand. Da ejer ikke var hjemme, lagde jeg en seddel med oplysning om genbesigtigelsen og tak for hjælpsomhed. Genbesigtigelse 8.10.87. (M.B.) Der er pløjet næsten helt ind til kammeret. Det fremgår af sag F2601/69 at der allerede dengang var pløjet helt op til kammeret, og at den store sten ved kammerets Ø-ende var flyttet ca 1/2 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)