Snoldelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-9

Fredningsnr.
332716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 12 m. Foden afpløjet i firkant. I vest, nord og øst brink på ca. 1,25 m's højde, tilgroet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre Gravhøj, aflang fra Ø til V. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1939 Museal rekognoscering
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille, ikke udgravet Høj. Der er pløjet Jord ud fra Højfoden, Siderne er nedskridende og delvis nøgne; iøvrigt er Højen græsklædt, maaler 2,5 m i Højde og er 52 m i Omkreds.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 12 m. Foden afpløjet i Firkant. I V., N. og Ø. Brink paa ca. 1 1/4 m's Højde, tilgroet. Græsklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, aflang i Ø-V'lig retning, mål ca 18x15x2,5 m. I toppen en ældre firkantet fordybning, hvor der er anbragt noget tømmer og tagplader. Placeret på flad moræne med vidt udsyn - indgår i højrække, ca 500 m fra offentlig vej. . Bad ejer fjerne affald inden vinter, talte med konen. Genbesigtigelse 29/12-83: Inden jeg besigtigede højen, spurgte jeg ejer (enke?, hvor sønnen driver jorden?), om affaldet var fjernet, og hun sagde, at hun havde glemt det. Vi aftalte, at de kunne brænde træet af ved halmbrændinding efter næste høst (nu vintersæd) og så fjerne tagpladefragm. Da "affaldet" er af mindre omfang, vil jeg mene, at sagen kan afsluttes nu. ** Seværdighedsforklaring ** Placering med vidt udsyn - indgår i højrække. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)