Alehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-12

Fredningsnr.
332718

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Helleristning/billedsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/7 1932, gdr. Hans Sørensen. Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. Høj, "Allehøj", 7 x 45 m. I toppen mod SSØ mindre fordyb- ning; en fladere mod N. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Alegaards Høj" eller "Alehøj" er den største og smukkeste Gravhøj i Thune Herred med en prægtig Udsigt: Roskilde Domk. mod N, Kjøgebugt til højre. Denne Høj er ca. 14 Alen høj og 172 Alen i Omkreds. Den tilhører nu (1876) Gaardeier Hans Larsen i Snoldelev Hastrup og fortjener at fredes, især da den, med Undtagelse af et Par mindre Beskadigelser i Toppen, er velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1939 Museal rekognoscering
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se Sn.-Tunebogen S.18 og 19. Billedet viser, at Højen endnu har en lyngklædt Plet paa Vestsiden.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Allehøj", 7 x 45 m. I Toppen mod SSØ. mindre Fordybning; en fladere Sænkning mod Nord. Græsklædt i Ager.

1974 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1137/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1137/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sten med indrammet trekant- rhombemønster, som sandsynligvis er lavet med metalredskab. Usikker datering.

1974 Genstand givet til museum
Journal nr.: 1137/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Allehøj. Høj ca 45x45x7 m. Der er en mindre fordybning af ældre dato i toppen. Højen er meget stor og ligger i et ret fladt morænelandskab med et vidt udsyn også til andre høje - indgår i højrække. Placeret ca 500 fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret i fladt morænelandskab med vidt udsyn, indgår i højrække - stor velbevaret høj. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)