Simons Tjørn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-73

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Pesttjørn, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten over fundet af "Snoldelev-runestenen" rejst 1915.

1939 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Nygaards" Jord. Tæt ved Sylshøj staar en Hvidtjørn, der antagelig er henved 200 Aar gl., kaldet "Simons Tjørn" (Torn), blev fredet ved Tinglæsning i 1915, bestaar forneden af en sammengroet Stamme omtrent 3 m i Omkreds. Under en Storm i 1930 flækkede Tjørnen, og dens ene Halvdel maatte fjernes ved Oversavning. Den tilbageblevne Del er endnu 6 m høj og med ca 8 m i Kronebredde. Ved Siden af denne Tjørn rejste Snoldelev Bylaug i 1915 en Sten til Minde om Runestensfundet o.1780. Se Ugebladet "Morskabslæsning for den danske Almue No. 32 Aarg. 1840, Aarb. for Kbh.A.1917 og Sn.-Tunebogen S.165-168.

1939 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tjørnen er en "pesttjørn" plantet, hvor det ved kvægpesten i 1740'erne døde kvæg blev begravet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)