Baldershøj

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020511-1

Fredningsnr.
332817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Baldershøj", 2 x 10 x 20 m. Aflang i SØ-NV som følge af afgravning i Ø og V. I ager, tilgroet, græsklædt. Generalstabsmærke i toppen.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Gravhøj kaldet "Baldershøj", meget beskadiget og ødelagt. Højen har en udmærket smuk Beliggenhed, saa at der fra dens Top aabner sig en vid Udsigt: Kjøge Bugt tilhøjre, Roskilde Domkirke i Nordvest, Købehavn i Øst og Stevns Herred i Syd. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baldershøj", 2 x 10 x 20 m, aflang i SØ-NV som Følge af Afgravning i Ø og V. I Ager, tilgroet, græsklædt. Genralstabsmærke i Toppen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baldershøj. Højen er noget kantet af pløjning og afgravning mod V og Ø (hvor der er en markvej). Mål ca 20x10x2 m, orientering NV-SØ. Mod N og V er lidt af højsiden uden vegetation og skredet lidt ned. Højen ligger ret højt i landskabet på skråning ned mod lavning i terrænet, vidt udsyn fra toppen. Nu militært anlæg ca 10 m mod Ø (med parkeringsplads i ca 50 m' afstand). Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

33273-1 oversigt