Grønshøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020511-4

Fredningsnr.
322711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Grønhøj". Ca. 1,2 x 7 m. Afgravet på alle sider. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Gravhøj. Den kaldes "Grønshøj", er stærkt beskaaret imod Vest, og imod Syd er der i den gravet en stor Hulning. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Gravhøjen "Grønshøj". Ca. 4 1/2 x 4 1/2 m, ca. 2 m h. Afgravet paa alle Sider, navnlig i S.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grønshøj. Højrest mål ca 7x7x1,2 m, nu firkantet afpløjet. Ligger ca 10 m fra offentlig vej, på ret flad moræne, ved skråning ned mod større lavning. Bevoksning: 1982: Græs

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3545
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grønhøj". Ca. 1,2 x 7 m. Afgravet på alle sider. I ager.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3545
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)