Vildshøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020511-9

Fredningsnr.
322710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Vildshøj", 2,5 x 20(N-S) x 12(Ø-V). Stærkt afgravet i V hvor indbuening. Mindre flad gravning i SØ. Tilgroet begge steder. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En større Gravhøj, kaldet "Vildshøj", noget beskadiget paa vestre Side, foroven en temmelig stor Fordybning af Form som en bred Skaal. Bevoksning: 1983: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vildshøj", 2 1/2 x 20(NS)-12(ØV) m. Stærkt afgravet i V. hvor Indbuening. Mindre, flad Gravning i SØ. Tilgroet begge Steder. Græsklædt i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hvilshøj. NV-halvdel delvist bortgravet, ligeså en del af højsiden i V. I Ø desuden et hul. På østsiden ses et par randsten. Beliggende på "ø" i stor grusgrav, som på højens N-side går helt hen til højen. Ø for højen er der ca 15 m til grustagskant. Retableringspligt (OFN 1967) ikke overholdt. (M.B.) Hvilshøj. Højen er beskrevet på afstand, da den ligger på "ø" i grus- grav. Der er gravet tæt på højen, og der ligger grusdynger op ad højen, disp. givet. Placeret ret højt i forholdsvis fladt morænelandskab, ca 400 m fra offentlig vej. (UFR) Mål: 2,5x20x12 m. (UFR) 4,5x21x15 m. (M.B.) Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i fritidsområdet "Hedeland".

Litteraturhenvisninger  (0)