Rendebjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020511-10

Fredningsnr.
322812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m. Dige over østfoden. Vestsiden afgravet, brink på ca. 1 m. Bevokset med græs og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget på østre Side [sb.10] ligesom [sb.11] paa samme Matr.No. Begge disse Høje ere mindre end Vildshøj [sb.9] og støde op til et Gærde, som skærer dem. Ligeledes er Toppen beskadiget. Her findes ingen Sten og der er iøvrigt ikke videre at bemærke om dem. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m. Dige over Østfoden. Vestsiden afgravet. Brink paa ca. 1 m. Bev. med Græs og Buske, i Ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højde 1,5-2 m. Mindste højde mod N, diam 14 m i N-S og 9 m i Ø-V. Højen er afgravet mod V og i Ø går et dige hen over højfod. Bevokset med løvtræer og mosblandet græs. Beliggende ca 30 m N for 3228:13 i en lille lund i ager. (M.B.) Høj, mål ca 2x10x10 m, noget uregelmæssig. Mod Ø skåret af dige og mod V noget afgravet. En trampet sti fører op på højen. Den ligger ca 200 m fra markvej, ca 500 m fra offentlig vej, på kanten af en større morænebakke ved en skråning ned mod Ø. Ligger i en lille lund med løv- og nåletræer, i ager. (UFR, berejsning 06.08.82). Film: 012:23:23 (UFR) 008:11:11 (M.B.) Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)