Rendebjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020511-11

Fredningsnr.
322813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 12(Ø-V) x 25(N-S) m. V-siden nedgravning, hvori anbragt bord. Dige over højfoden i Ø. Græsklædt, med tjør- nebuske m.m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget på østre Side [sb.10] ligesom [sb.11] paa samme Matr.No. Begge disse Høje ere mindre end Vildshøj [sb.9] og støde op til et Gærde, som skærer dem. Ligeledes er Toppen beskadiget. Her findes ingen Sten og der er iøvrigt ikke videre at bemærke om dem. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 12(ØV)-25(NS) m. I V.-Siden Nedgravning hvori anbragt Bord. Dige over Højfoden i Ø. Græskl., med Tjørnebuske m.m., i Ager [[J.1465/58 om rettelserne i beskrivelsen]].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Virker afgravet mod V. Et dige går hen over den østlige højfod. I N og Ø et par større huller med ca 5 m diam og fra 0,5 og til 1,5 m dyb. Bevokset med løvtræer og græs. Beliggende ca. 30 m s for 3228:12 i lille løvlund i ager. Der pløjes pænt udenom begge høje. (M.B.) Høj, mål ca 3x25x12 m, med N-S'lig retning, stejl side mod V og Ø skåret af dige, højen med uregelmæssig overflade efter ældre gravninger, en større lavning mod N og Ø, hvor der er rester af en ældre hule (omtalte bord fra V-siden?). Der ligger en del kvas og væltet træ på højen - ikke bedt om at få det fjernet. En trampet sti fører over højen. Beliggenhed som 3228.12. (UFR, berejsning 06.08.82) Film: 012:23:23 (UFR) 008:12:12 (M.B.) Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)