Leire
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-7

Fredningsnr.
322671

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3226:71 Gravhøj. 30 m i diameter og 2,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pløiet, men ret anselig, toppet Høi.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,5 m høj og ca. 30 m i tværmål. Fredet i dyrket stand. [[J.587/61 om fjernelse af en del randsten samt om fredningen .(dyrkning fortsat tilladt)]].

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i dyrket mark, mål ca 1,5x30x30 m. Beskrevet på afstand. (fredet i dyrket stand!) Højen er tilsyneladende ved at blive nedpløjet. Ligger på ret jævn moræneflade nær skråning ned til Lejre ådal. Ligger omtrent 20 m fra landevej. Højspændingsledninger ca 40 m S for højen. Med Naturklagenævnets afgørelse af 12. juli 1995 om fredning af området omkring Gl. Lejre er højen taget ud af dyrkning, og deklarationen af 1961 om ret til dyrkning ophævet.

1989 Museal restaurering
Journal nr.: SNS 6111-0208
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Der blev lagt en søgegrøft acentralt igennem den overpløjede gravhøj for at afklare højens bevaringstilstand og karakter med henblik på fredning og fritagelse for dyrkning. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Uspecificeret museal aktivitet
Roskilde Museum
På original 1 kortet over Lejre By ses det at, der på stedet har ligget tre små høje ganske tæt på hinanden.

Litteraturhenvisninger  (0)